Saratoga Whiz Stallion 2003

Betäckningskontrakt säsongen 2009

Saratoga Whiz Regnr: 4337674

 

                                       Avtal träffas härmed mellan undertecknade parter

att stoet _____________________________

Ras Regnr_____________________________

Skall betäckas med AQHA Saratoga Whiz ovanstående säsong.

Saratoga Whiz står till förfogande hos

Petra Borg Mandelgrensvägen 142 263 91 Höganäs

under tiden 1 April -1 Sept.

Vissa undantag kan förekomma då tävlingssäsongen är igån, men vi kommer att göra allt för att det inte ska bli några problem för stoägaren.

Saratoga Whiz står till förfogande via semin.

Saratoga Whiz betäcker endast AQHA,APHA,ApHC samt Fullblodsston.

Betäckningsavgift för Saratoga Whiz är 12.000:- inkl moms 2,000:- betalas i samband med bokning och resterande 10,000:- betalas då stoet har blivit inseminerat oavsett om stoet blivit dräktig eller ej.

 Stoägaren får betäcka om sitt sto tills det är konstaterat dräktigt under betäckningssäongen 2009 utan att nya betäckningsavgifter tas ut. Endast tömningsavg, emballage för semin , postskick av seminet debiteras.För mer info om dessa kostnader var vänlig kontakta Petra Borg.

 Det är upp till stoägaren att göra dräktighetskontroll på 16 dygnet.

Tillkpmmer gör semin/stationsavg där stoet ska insemineras , ev uppstallning, veterinär, etc.

 

Stoet får betäckas om utan ny BETÄCKNINGSAVG år 2010 om hon aborterar sitt foster, eller om fölet är dödfött, eller om fölet dör inom 10 dagar efter födseln.

Endast tömningsavg, emballage för semin, postskick av semin, semin/stationsavg, uppstallning, veterinär etc, tillkommer då.

 Hingsthållaren/seminstation ansvarar ej för skador, eller står för kostnader som kan uppkomma för stoägare om inseminering ej kan ske pga medicinska /eller andra skäl.

Detta kontrakt gäller för ovan angivna sto och får ej överlåtas utan hingstägarens medgivande.

 

Stoägare____________________________

Adress_____________________________

Postadress__________________________

Tel bostad__________________________

 Tel mobil___________________________

 

Vänligen returnera ett ex signerat.

OBS! Kopia av stoets registreringsbevis skall bifogas detta kontrakt.

 

Ingelsträde den    /    2008

Hingstägare/Hingsthållare________________________

 

Ovan nämda villkor godtages av

stoägare ___________________

den    /       2008